Sự khác nhau giữa mục tiêu kinh doanh, truyền thông và Marketing

Để xây dựng được một kế hoạch kinh doanh tổng thể không hề đơn giản. Đầu tiên chúng ta phải các định rõ ràng các mục tiêu hướng tới. Và 3 mục tiêu bắt buộc phải có trong số đó chính là:

  • 💡 Business Objective ( mục tiêu kinh doanh)
  • 💡 Marketing Objective ( mục tiêu Marketing )
  • 💡 Communication Objective ( mục tiêu truyền thông)

➤ Business Objective (mục tiêu kinh doanh)

Là những thay đổi về số liệu trong hoạt động kinh doanh của công ty, nó bao gồm các chỉ số: Sales, Share (thị phần), growth (mức độ tăng trưởng) & Profit (lợi nhuận).

Để nắm rõ và cụ thể hoá mục tiêu kinh doanh, bắt buộc bạn phải biết đọc và phân tích data nội bộ của doanh nghiệp, biết cách tìm kiếm, phân tích và tổng hợp data liên quan trong các báo cáo thị trường, từ đó đưa ra nhận định và xác định mục tiêu kinh doanh trên những chỉ số đo lường đã thu thập.

➤ Marketing Objective (mục tiêu Marketing)

Là những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng. Trong đó có 4 phương pháp phổ biến mà các tập đoàn lớn đang áp dụng:

  • Penetration: xác định được mức độ thâm nhập thị trường.
  • Frequency: tần suất mua hàng, khiến khách hàng từ mua nhiều lần hơn.
  • Consumption: Tăng lượng sử dụng và giá trị mỗi lần mua của khách hàng.
  • Loyalty: làm khách hàng trung thành với thương hiệu của bạn và chuyển từ dùng của đối thủ sang dùng của mình Và để thay đổi được hành vi này thì chúng ta cần có mục tiêu thứ 3.

➤ Communication Objective (mục tiêu truyền thông)

Là mục tiêu nhằm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Bản chất của hành vi là do cách nghĩ, muốn thay đổi hành vi thì phải tác động lên suy nghĩ: xây dựng được nhận thức, giúp vượt qua rào cản, giúp tạo ra động lực và thay đổi hành vi.

Người tiêu dùng không thể thay đổi hành vi được nếu suy nghĩ của họ không thay đổi

Ví dụ: nếu họ vẫn nghĩ rằng uống vitamin C có thể gây sỏi thận thì họ sẽ không uống Vitamin C, nếu họ không ý thức được tầm quan trọng của Vitamin C thì họ sẽ không dùng, trừ khi có một điều gì đó tác động tới họ, như: dịch bệnh… làm họ nhận ra tầm quan trọng của Vitamin C – từ đó thay đổi nhận thực – dẫn tới hành vi mua hàng.

Sự khác nhau giữa mục tiêu kinh doanh, truyền thông và Marketing
5 (100%) 2 votes